Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες & Κατασκευές

Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων

front4

Aνάληψη μελέτης – επίβλεψης – κατασκευής ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων κτιριακών και βιομηχανικών έργων :

  • Για έκδοση οικοδομικών αδειών
  • Για έκδοση αδειών λειτουργίας

Μελέτες εφαρμογής – Επιβλέψεις – Κατασκευές Η/Μ έργων :

  • Φυσικό Αέριο
  • Θέρμανση
  • Κλιματισμός
  • Ηλεκτρικά
  • Πυρόσβεση
Back to Top