Ενεργειακό Πιστοποιητικό

Ενεργειακές επιθεωρήσεις & έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης

front6

Με τον K.Eν.A.K. (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) έχει θεσμοθετηθεί ολοκληρωμένα ο ενεργειακός σχεδιασμός στον τομέα των κτιρίων, με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής τους, αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων πραγματοποείται με την έκδοση του Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης).

Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι υποχρεωτική για κάθε:

  • αγορά-πώληση ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα) άνω των πενήντα (50) τ.μ.
    (σε ισχύ από 9/1/2011)
  • νέα μίσθωση ενιαίου κτιρίου άνω των πενήντα (50) τ.μ.
    (σε ισχύ από 9/1/2011)
  • νέα μίσθωση τμήματος κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα) άνω των πενήντα (50) τ.μ. ή επαγγελματική στέγη
    (σε ισχύ από 9/1/2012)

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια.

Συχνές Ερωτήσεις:

Τί είναι η Ενεργειακή Επιθεώρηση;

Ενεργειακή Επιθεώρηση ονομάζεται η εκτίμηση των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων που την επηρεάζουν, καθώς και των δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας.
Με τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης σε ένα κτίριο σχηματίζεται σαφής εικόνα της κατάστασης του κτιρίου και προτείνονται μέτρα, που θα  μειώσουν την  κατανάλωση ενέργειας, με άμεση συνέπεια το οικονομικό όφελος για τον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

Πότε είναι υποχρεωτικό το Ενεργειακό Πιστοποιητικό;

Έκδοση πιστοποιητικού απαιτείται:
Α. Σε κάθε αγορά – πώληση κτιρίου κατοικίας άνω των 50 τ.μ., από 9 Ιανουαρίου 2011
Β. Σε νέες συμβάσεις μίσθωσης ενιαίων κτιρίων άνω των 50 τ.μ. όλων των χρήσεων από 9 Ιανουαρίου 2011
Γ. Σε νέα μίσθωση τμημάτων κτιρίων (κατοικιών – καταστημάτων) από 9 Ιανουαρίου 2012
Δ. Σε κάθε νέο κτίριο που κατασκευάζεται εφ’ εξής

Ποιός εκδίδει το πιστοποιητικό;

Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης εκδίδεται με πρωτοβουλία του ιδιοκτήτη και ανάθεση του έργου σε Πιστοποιημένο Ενεργειακό Επιθεωρητή, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στα ειδικά μητρώα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Πώς γίνεται η επιθεώρηση;

Η έκδοση του πιστοποιητικού ακολουθεί την εξής διαδικασία:
α) Ανάθεση από τον ιδιοκτήτη στον επιθεωρητή της σύνταξης της επιθεώρησης. Διευκρινίζεται ότι στον Επιθεωρητή παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς χώρους του κτιρίου, κοινόχρηστους και ιδιωτικούς.
β) Καταχώρηση των γενικών στοιχείων του ακινήτου στο Αρχείο Επιθεωρήσεων Κτιρίων και απόδοση Αριθμού Πρωτοκόλλου Ενεργειακής Επιθεώρησης.
γ) Επίσκεψη – Αυτοψία του Ενεργειακού Επιθεωρητή στο κτίριο, επαλήθευση των στοιχείων που παραδόθηκαν από τον ιδιοκτήτη και καταγραφή των δεδομένων που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του εντύπου Ενεργειακής Επιθεώρησης Κτιρίου.
δ) Επεξεργασία των στοιχείων, υπολογισμός της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου με χρήση ειδικευμένου λογισμικού, κατάταξη του στην αντίστοιχη ενεργειακή κλάση.
ε) Έκδοση  του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου .
***Η παραπάνω διαδικασία είναι πιο πολύπλοκη για κτίρια άνω των 1.000 τ.μ.

Πόσο κοστίζει;

Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων σύμφωνα με το Ν.3919/2011 δεν καθορίζεται βάση νόμιμης αμοιβής, αλλά προκύπτει από ελέυθερη διαπραγμάτευση μεταξύ ιδιοκτήτη και μηχανικού.
Πάντως συνήθως η διαπραγμάτευση έχει ως βάση της τις νόμιμες αμοιβές οι οποίες δίδονται παρακάτω.
Α) ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ:
− όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου (διαμέρισμα) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,00 €/τ.μ. επιφανείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 € + Φ.Π.Α.
− για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε 1,00 €/τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 € + Φ.Π.Α.
− για μονοκατοικία η αμοιβή καθορίζεται σε 1,50 €/τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 € + Φ.Π.Α.
Β) ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
− έως 1000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,50 €/τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 € + Φ.Π.Α.
− άνω των 1000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,50 €/τ.μ.. επιφανείας του κτιρίου, για τα πρώτα 1000 τ.μ. και για τα υπόλοιπα τετραγωνικά μέτρα η αμοιβή καθορίζεται σε 1,50 €/τ.μ. + Φ.Π.Α.
Γ) ΓΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ:
Οι αμοιβές των Ενεργειακών Επιθεωρητών, όσον αφορά τον έλεγχο εγκαταστάσεων θέρμανσης, κλιματισμού και λέβητων, εξαρτώνται από την συνολική θερμική ή ψυκτική ισχύ της εκάστοτε εγκατάστασης και από την παλαιότητα και κυμαίνονται από 150 € έως 500 € + Φ.Π.Α.

Τί δικαιολογητικά χρειάζονται για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης;

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση του πιστοποιητικού ενεργειακής επιθεώρησης είναι:
Α. Αρχιτεκτονικά σχέδια κτιρίου
Β. Ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια κτιρίου
Γ. Φύλλο συντήρησης λέβητα (αν υπάρχει)
Δ. Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (ΔΕΗ, Πετρέλαιο θέρμανσης, φυσικό αέριο κλπ)
Ε. Πληροφορίες από ιδιοκτήτη
Τα δικαιολογητικά συλλέγονται με ευθύνη του ιδιοκτήτη.

Back to Top